Behandler ikke Kjølberget på nytt

Med 14 - mot fem stemmer vedtok man så at saken om Kjølberget Vindkraftverks dispensasjon fra kommuneplanen på grunn av utløpt varighet ikke skulle tas opp til ny behandling.