Ber kommunen trykke på for sykehus i Elverum og lokal veg: – Kort veg til Elverum er livsviktig

Den politiske geriljaen i Våler er på offensiven og ber nå kommunen ta tak i kampen for å bevare sykehuset i Elverum og ruste opp strekningen Granheim-Tøråsen på Gravbergsvegen.