Etter klasseturen til Polen var det igjen penger. Det ga ungdommene bort: – Det vil glede mange

Etter at de hadde vært på Polen-tur med «Hvite busser» var det ennå penger igjen i kassa. Og dermed fikk BUA i Våler kjærkomne 12.000 kroner til innkjøp av mer utstyr til utlån.