Klager på Fylkesmannens nei: – Den må tas til følge hvis vi skal ha tiltro til forvaltningen

Våler kommune ber om at avslaget på søknaden om skadefelling av ulv i Rud krets på Våler vestside må gjøres om. Klagen er nå sendt fra Fylkesmannen til Miljødirektoratet.