Lærerne vil ha Lanternen 1:– Elevene blir glemt – rart at sentrumsutvikling er viktigere

KLAR TALE:  Lærerne ved Vålbyen skole, med Åse Lonkemoen Hansen foran, er klar i sin tale og skuffelse over at Lanternen 2 er foreslått med aktivitetshus nærmere sentrum.

KLAR TALE: Lærerne ved Vålbyen skole, med Åse Lonkemoen Hansen foran, er klar i sin tale og skuffelse over at Lanternen 2 er foreslått med aktivitetshus nærmere sentrum. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Lærerne ved Vålbyen skole er skuffet og frustrert. Årsaken er formannskapets valg om å gå for Lanternen 2 med aktivitetshus trukket mer mot Vålgutua og sentrum.

DEL

– Politikerne har snakket så fint om at skole skal være prioritet nummer én. Nå er sentrumsutviklingen blitt det viktigste. Eleven blir rett og slett glemt. Nå skal det bygges en skole som skal var ei mange tiår. Derfor synes vi det er tatt for lite hensyn til skole og elever i denne siste delen av prosessen. Aktivitetshuset er blitt flyttet i samarbeid med arkitektene uten at representanter for skolen var med. Vi har fått komme med uttalelser i etterkant, men blir ikke hørt, sier lærerne ved Vålbyen skole i en felles uttalelse.

Lanternen 1 klart best

De som vil ha Lanternen ved Vålgutua, peker på at det sies at aktivitetshuset skal være for alle.

– Det høres nesten ut som det ikke er det hvis alternativ 1 blir valgt. Det er både merkelig og uheldig at vi plutselig skal plassere aktivitetshuset slik at vi får en minimal og til stor del skyggefull skolegård. 

– Vi mener at alle som vil bruke aktivitetshuset, vil finne vegen hit om det ligger ved Glomma, sier lærerne.

De mener det er flest positive argumenter for Lanternen 1 og nevner i den forbindelse uteområde som ikke blir liggende i skyggen, de klart beste trafikale forholdene, utsikten fra skole og aktivitetshus over Glomma, mulighetene til tettere samarbeid mellom skole og aktivitetshus, rimeligere drift ved at det hele bygges sammen, at det på sikt blir mulig å regulere arealene rundt anlegget til aktivitetsplasser og ikke til nye boliger. Små barn trenger en stor jordhaug til lek og aking, forskjellige lekeaktiviteter og mer, og dette er plasskrevende.

– Aktivitetshuset i Lanternen 2, sentrumsalternativet, blir 300 kvadratmeter mindre enn i Lanternen 1. Det tilsvarer arealet for fem klasserom. Bankbygget, som i alternativ 2 blir en del av aktivitetshuset, betyr også at det går 7,5 millioner kroner til kjøp, sier lærerne.

For Lanternen 2 er det planlagt uteareal mot Glomma. Her er det plass til én fotballbane.

– Elever fra seks- til 16 år trenger mer enn én bane å boltre seg på. Slik det er nå, brukes fire områder rundt Vålbyen til ulike formål fot ballspill. På Nordhagen skole er det også god plass til ballspill og lek. Dette er viktig for barns helse og trivsel. Vi mener derfor at området der Vålbyen skole ligger nå, i framtida må legges til rette for barn og ungdom i stedet for tomter til boliger. Med Lanternen 1 vil vi kunne oppfylle kravene til uteareal for en stor 1-10-skole. Dette er et krevende og svært viktig område, og vi mener det må utredes av fagfolk på samme måte som sentrumsutviklingen er grundig utredet, sier Vålbyen-lærerne.

De mener at hvis det er noe det er nok av i Våler, så er det areal. Derfor må det tas tid til å planlegge så elevene får det utearealet de trenger, understreker Gunhild Ullerud, Åse Lonkemoen Hansen, Anna Lene Uggerud, Annett Rundberget og Tove Tyseng i lærergruppa ved Vålbyen skole.

De er ikke i tvil om at det er flest positive argumenter for Lanternen 1 og viser til at Prosjektetgruppa med folk fra alle etatene i Våler går for Lanternen 1. Bankbygget som en del av aktivitetshuset, i alternativ 2, er ifølge alternativ 1 unødvendig.

– Vi bør ikke bruke penger på å kjøpe eller drifte det når vi kommer til å få en svært anstrengt økonomi i framtida, sier lærerne.

Misfornøyd med prosessen

Som FAU ved de tre Våler-skolene er også lærerne ved Vålbyen misfornøyd med prosessen i forhold til høringen som var lovet.

– I to måneder i høst jobbet deler av prosjektgruppa sammen med arkitekter for å flytte aktivitetshuset, uten at skolefolk var med i prosessen. Deretter var det sentrumsutviklingen som ble belyst. Vi har i ettertid kommet med våre argumenter som ble sendt med i skolegruppas del av prosjektrapporten. Vi føler ikke at de behov som barn, unge og foreldrene deres har, ikke blir tatt alvorlig, mener lærerne.

– Vi håper også at noen i kommunestyret hører argumentene og våger å stemme ut fra sitt eget syn og overbevisning. Kommunestyret bør man utsette avgjørelsen, få alle fakta på bordet slik at alle får et innsyn og kan gi sine innspill i en høring. Så kan vi kanskje lettere bli enig om hvilke argumenter som skal veie tyngst, sier lærerne ved Vålbyen.

Kommunestyret skal behandle saken i sitt møte mandag 26. februar. 

Artikkeltags