Posisjonen slo tilbake i Våler – pensjonistsjefen glad for at det ikke ble for mange sprell

I formannskapet fikk opposisjonen i Våler flertall for de fleste av sine 14 forslag til innsparinger. I kommunestyret slo posisjonspartiene tilbake og forkastet halvparten av flertallsinnstillingene fra formannskapet.