Reisende hedret sitt opphav

STERKT ØYEBLIKK:  Leder i stiftelsen Tater Millas Venner har tent lys og legger ned krans på oldefar Stor-Johans grav på Våler kirkegård.

STERKT ØYEBLIKK: Leder i stiftelsen Tater Millas Venner har tent lys og legger ned krans på oldefar Stor-Johans grav på Våler kirkegård. Foto:

– Samhold, styrke og stolthet er det vi skal bygge framtida vår på. Og da er det en fin start å begynne med å hedre sitt opphav, sier leder i Milla-stiftelsen, Nora Pettersen.

DEL

Lørdag kom reisende med hest til kirkegården for å tenne lys og bekranse gavene til Stor-Johan og Tater-Milla.

Etter stunden på Våler kirkegård og turen gjennom Våler sentrum med hest og vogn, fortsatte samlingen til Heia Hotell for et historisk julebord. Statlig bidrag til stiftelsen gjorde dette mulig slik at det ble en skikkelig start på stiftelsens ambisjoner om å holde sin kultur i hevd.

– Det som gjør dette ekstra hyggelig, er at lokalbefolkningen ellers også er veldig opptatt av og interessert i å være med på å holde tradisjoner i hevd. Vi har sett og erfart det gjennom de menge vellykkede arrangementene vi har hatt ved Milla-huset de siste årene, sier Nora Pettersen, leder i Milla-stiftelsen og initiativtaker til de mange arrangementene man alt har hatt.

Sterke bånd styrkes

Det ble sagt at da Stor-Johan døde og folk skulle i hans begravelse ved Våler kirke i februar i 1946, var det flere reisende på veg gjennom Våler sentrum enn det noen gang hadde vært tidligere og heller ikke senere. Lørdag kveld var det igjen reisende med hesteskyss gjennom sentrum til kirkegården.

HESTESKYSS: Hesten var viktig for de reisende.  Her er noen av de som deltok på kirkegården på veg tilbake til sammenkomsten på Heia.

HESTESKYSS: Hesten var viktig for de reisende. Her er noen av de som deltok på kirkegården på veg tilbake til sammenkomsten på Heia. Foto:

Nora Pettersen har også tidligere tent lys og bekranset gravene til sin oldefar Stor-Johan og sin bestemor Tater-Milla. Nå har hun samlet mange av sitt folk til å være med på det hele, første gang lørdag. Og det blir en fortsettelse i samme spor.

– Vi tar nå opp igjen tradisjonen med hest gjennom Våler sentrum og til kirkegården. Vi kommer alltid til å starte denne samlingen slik med hesteskyss og bekransning og lystenning ved den gråsteinen vårt folk selv plukket fra en vegkant og fraktet til kirkegården. Målet er at det skal bli en tradisjon, og at stadig flere skal bidra til enda flere forskjellige arrangementer slik at vi kan bygge dette stadig større i årene framover, sier Pettersen.

MILLAS GRAV: Lys og krans ble også tent og lagt ned på Tater-Millas grav.

MILLAS GRAV: Lys og krans ble også tent og lagt ned på Tater-Millas grav. Foto:

Etter seremonien på kirkegården gikk turen til Heia Hotell for det historiske julebordet for etterkommere til det reisende folket. Der var 82 forhåndspåmeldte pluss noen flere med. Mye god mat ble servert, og det var konsert med Elias Axelsen og hele hans familie.

GJESTER: Svenske gjester, til venstre, var med under tilstelningen på kirkegården.

GJESTER: Svenske gjester, til venstre, var med under tilstelningen på kirkegården. Foto:

Det hele ble ledet av August Embretsen som konferansier.

Kulturperle

Milla-stiftelsens ildsjeler har alt gjort mye. De siste årene har det vært et stort sommerstevne ved Milla-huset med stor oppslutning. Før jul i år kom det også veldig mange til julegrantenning og mange andre aktiviteter på samme sted. Det har vært arrangementer der så vel folket som lokalbefolkningen har deltatt.

– Med Milla-huset har vi børstet støvet av en kulturperle. Jeg er overveldet over den store og gode responsen vi har fått for dette både av mitt eget folk og av lokalbefolkningen ellers. Mange flere kan og forstår historien til mitt folk mye bedre nå etter at vi har dratt i gang dette. Solør er kjent for at det har bodd mange store taterfamilier i distriktet. Min oldefar Stor-Johan og min bestemor Tater-Milla har vært lederfigurer for reisende i Solør. Nå har de veldig mange etterkommere som ønsker å hedre sitt opphav. Vi er i gang og skal fortsette, sier Nora Pettersen.

Tater Millas venner

Det var i 2006 restaureringen av Milla-Huset i Våler startet etter at riksantikvaren bevilget 200.000 kroner til prosjektet.

Fylkeskommunen og Våler kommune var sentrale i arbeidet.

Det var Tater-Millas hus som skulle restaureres og settes i tilnærmet opprinnelig stand.

Tater-Milla het egentlig Jenny Emilie Pettersen, født i 1886, døde i 1976. Hun var datter av Stor-Johan. Begge var sentrale skikkelser blant de reisende.

Meningen var at huset skulle åpnes sommeren 2017 i et samarbeid mellom etterkommere av Milla, Taternes landsforening, Våler kommune, fylkeskommunen og Glomdalsmuseet.

Det ble av forskjellige årsaker ikke noe av.

Etter stor innsats ble det sankthansfeiring ved Milla-huset i 2017 og 2018.

Millas etterkommere dannet stiftelsen Tater Millas Venner i 2018.

I 2018 fikk stiftelsen 300.000 kroner fra kommunal - og moderniseringsdepartementet til arrangement og tiltak for reisende.

I desember i år arrangerte man stor julegrantenning og liv i huset.

Lørdag var det hesteskyss til lystenning og bekransning av gravene til Tater-Milla og Stor-Johan.

Artikkeltags