Sitter trolig trygt - men det kommer lovlighetsklage

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slår fast at det i den nye kommuneloven ikke er anledning til å forlange skriftlig valg ved ordfører- og varaordførervalg. Men at det skal være anledning til å stemme blankt. Kommunestyret og møteleder har ansvar for å legge til rette for en votering i samsvar med denne regelen.