Utsatte salg av kommunale bygg i Våler

Meningen er at Våler kommune skal selge Nordhagen skole, Bjørke i sentrum og Rekka i sentrum. Kommunestyret valgte å utsette saken i sitt budsjettmøte blant annet på grunn av uklarhet rundt eventuelt gjenkjøp.