Våler skal ta vare på «dritten» fra fire kommuner på Romerike: – Blir ikke rik på dette

Fredag 1. november begynner Våler å ta i mot betydelige mengder slam for lagring i laguner på Haslemoen. Det dreier seg om nærmere 10.000 tonn slam over en toårs periodefra kommunene Gjerdrum, Fet, Nittedal og Sørum. Fylkesmannen har gitt muntlig tillatelse til lagringen ved Våler Rensepark ved Haslemoen.