Våler: – Skolebygg blir det, uansett hva kommunestyret velger for løsning

ALTERNATIVENE:  Ordfører Lise Berger Svenkerud anbefaler løsningen i venstre hånd med aktivitetshuset plassert nærmere sentrum.  Det opprinnelige utkastet med samlet løsning har hun i høyre hånd.  Helt til venstre boligene i Rekka som hun mener enten må pusses opp og bevares, eller rives.

ALTERNATIVENE: Ordfører Lise Berger Svenkerud anbefaler løsningen i venstre hånd med aktivitetshuset plassert nærmere sentrum. Det opprinnelige utkastet med samlet løsning har hun i høyre hånd. Helt til venstre boligene i Rekka som hun mener enten må pusses opp og bevares, eller rives. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Prosjektgruppas flertall vil ha aktivitetshuset plassert ved skolen. Arkitektene går for det mer sentrumsnære alternativet. Og ordfører Lise Berger Svenkerud går for det samme og oppfordrer til sentrumsutvikling i Våler nå.

DEL

Om to- og en halv uke skal Våler kommunestyre avgjøre om det ene eller andre alternativet skal velges. Før den tid skal formannskapet si sitt, og mange venter nå spent på hvilken løsning som blir valgt.

– Skolebygg blir det uansett hva kommunestyret velger for løsning. Og det blir uansett et kjempeløft som Våler skal gjøre. Det er aktivitetshusets plassering som utgjør forskjellen. Vi må velge det alternativet som gir oss mest bruk av huset. For det handler ikke bare om skoleprosjekt. Hadde det vært det, hadde vi bare bygget skole. Nå må vi vurdere hva som er best for sentrum. For vi må tenke sentrum nå, sier Våler-ordfører Lise Berger Svenkerud.

SENTRUMSNÆRT: Slik vil det se ut fra Sjursparken hvis aktivitetshuset blir plassert nærmere sentrum.

SENTRUMSNÆRT: Slik vil det se ut fra Sjursparken hvis aktivitetshuset blir plassert nærmere sentrum. Foto:

Har endret syn

Hun var selv fra starten mot en plassering nær sentrum ved Vålgutua, hovedgata gjennom Våler sentrum.

– Jeg har funnet ut at det Kjell Konterud og Espen Svenneby mente med en slik plassering er mest riktig og vil gi sentrum mest. Og jeg tror at plasseringen ved siden av Sparebank-bygget og vis å vis Rekka, er den absolutt beste plasseringen for aktivitetshuset. Blir det alternativet valgt, må vi også bestemme oss for om vi skal beholde Rekka og pusse den opp, eller om den skal rives. Vi må ta en del helhetlige avgjørelser nå, sier Berger Svenkerud.

Hun understreket det viktige med at aktivitetshuset vises og blir et signalbygg som alle må se når de passerer i sentrum. Det er også en del av sterkt nødvendig sentrumsutvikling, sier hun.

Rådmannen fremmer ikke noe forslag til formannskapets behandling av saken og vil at det tas en rent politisk avgjørelse om plasseringen, at de tar en avgjørelse der de legger vekt på det ene eller det andre. Rådmannen ber også om at man gjør dette helt og fullt og ikke stopper prosjektet.

OPPRINNELIG FORSLAG:   Slik vil det se ut fra Sjursparken hvis opprinnelig forslag blir vedtatt og gjennomført.

OPPRINNELIG FORSLAG: Slik vil det se ut fra Sjursparken hvis opprinnelig forslag blir vedtatt og gjennomført. Foto:

Kan bli kamp

Nå er det sterke skolekrefter som ønsker aktivitetshuset plassert slik at elevene ikke må ut og gå for å bruke huset. Samtidig er det sterke krefter som ingeniørgruppa i Våler pensjonistforening, og andre, som har talt varmt for plassering nær sentrum. Det samme gjør andre grupperinger.

– Vi må huske på at det ikke er snakk om et rent skoleprosjekt. Det handler også om den nevnte sårt tiltrengte sentrumsutviklingen. Her får vi en gyllen mulighet til å gjøre et kjempeløft ved å legge aktivitetshuset som et signalbygg nærmere sentrum. Skolebygget blir det ingen endringer på om vi gjør det slik. Og det blir ikke avstand å snakke om, sier ordfører Lise Berger Svenkerud.

Det var nettopp mangelen på sentrumsnærhet i vinnerprosjektet som gjorde at det ble satt ned en prosjektgruppe for å finne en løsning som kan bidra til mer sentrumsutvikling i dette prosjektet. Arkitektene har selv vært med i prosjektgruppa og går altså for sentrumsnært aktivitetshus. Flertallet i prosjektgruppa går for en samlet løsning slik det opprinnelig var tenkt og ønsket.

Artikkeltags