Nye utvalg og utvalgsledere i Våler

LEDER KONTROLLUTVALGET: Geir Thomas Finstad er leder i det nye kontrollutvalget.

LEDER KONTROLLUTVALGET: Geir Thomas Finstad er leder i det nye kontrollutvalget. Foto:

Geir Thomas Finstad er ny leder i kontrollutvalget, Hans Robert Morønning i utvalg for miljø, plan og teknisk, Ivar Arnesen i kultur og oppvekst og Ottar Haugen i helse og omsorg.

DEL

Kommunestyret rakk å gjøre blant annet disse valgene mellom de vanskelige sakene mandag kveld. Før valgene ble gjennomført, ble det enstemmig vedtatt å endre navn på det som tidligere het utvalget for næring og miljø til utvalg for miljø, plan og teknisk, forkortet til MPT.

Kontrollutvalget består nå av: Leder Geir Thomas Finstad (Bygdelista), nestleder Hans Johan Finn (Sp), Unni Langmoen, (Folkelista), egil Olav Hansen (SV) og Åse Pedersen (Ap), Varamedlemmer er Christina Svnedsberget (Bygdelista), John Wold (Pp), Svein K. Olsen (Pp), Grete Aabakken (Ap) og Kjetil Ruud (Ap).

Utvalg for miljø, plan og teknisk består av:

Hans Robert Morønng (Sp) leder, nestleder Kjell Ivar Berget (Ap), Torill Lande (H), Kristian Noer (Bygdelista) og Hilde Riseng (Folkelista).

Varamedlemmer for Morønning er Erling Olav Eriksmoen (Sp), Ivar O. Krekvik (Sp), Lars Eriksmoen (Sp) og Elin Østeberg (Sp).

Varamedlemme for Berget er Espen Svenneby (Ap), Ingrid Gundersen (Ap) og Sol Olastuen (Ap).

Varamedlem for Lande er Harry Vinje (H), Odd Samuelsen (H) og Lise B. Svenkerud (H).

Utvalget for kultur og oppvekst består av:

Leder Ivar Arnesen (Sp), nestleder Sol Olastuen (Ap), Elin Østeberg (Sp), Gunhild Ullerud (SV) og Jan Erik Gaup (Frp).

Varamedlemmer for Arnesen og Østeberg er Kristine Dybendal (Sp), Erik K. Mytting (Sp) og Lars Eriksmoen (Sp).

Varamedlemmer for Olastuen er Kjell Tostein Risberg,(Ap), Line Bjerkely (Ap) og Maj-Liss Sæterdalen (Ap).

Varamedlemmer for Ullerud og Gaup er Lars Burud (Pp), Tony Kolstad (Folkeliste), Svein Erik Syversen (Folkelista) og Åse Lonkemoen Hansen (Bygdelista).

Utvalg for helse og omsorg består av:

Leder Ottar Haugen (Ap), nestleder Katinka Eriksen (Sp), Ingrid Gundersen (Ap), Dan Osrønningen (Bygdelista), Ole Johan Rygg (Folkelista).

Varamedlemmer for Haugen ogGundersen er Else Karin Jakobsen (Ap), Hilde Kragebøl (Ap), Torstein Risberg (Ap).

Vara for Eriksen er Linda Opaas (Sp), Jan Tore Olsrud (Sp) og Ivar O. Krekvik (Sp).

Vara for Osrønningen og Rygg er Berit Thoresen (Folkelista), Per Åge Bjerke (Bygdelista), Arne Lindmoen (Pp) og Eva Olastuen (Folkelista).


Artikkeltags