– Vi diskuterer bare bygninger og sier lite om innhold

Kommunestyret vedtok enstemmig at nytt svømmebasseng skal utredes ytterligere med ulike driftsmodeller og tilhørende økonomiske konsekvenser. I forprosjektet skal man beregne så vel 12,5- som 25-metersbasseng og legge fram forslag til finansiering. Dette skal legges fram til politisk behandling i siste møterunde før sommerferien.

Artikkeltags