Ulvepengene gjør god nytte, men: – Det er ingen erstatning

Nå skal det deles ut midler til konfliktdempende tiltak i kommuner som har ulverevir. Våler og Åsnes har fem slike revir og skal bruke en halv million kroner i hver av kommunene etter vurdering av søknader som kommer inn.