– Vi kan ikke svikte Vålers innbyggere – bygginga må i gang

BLIR BRA: Harry Vinje og Arnstein Rivenes oppfordrer kommunestyrerepresentantene til å gi endelig klarsignal til å starte byggingen av ny skole og aktivitetshus i bakgrunnen her.

BLIR BRA: Harry Vinje og Arnstein Rivenes oppfordrer kommunestyrerepresentantene til å gi endelig klarsignal til å starte byggingen av ny skole og aktivitetshus i bakgrunnen her. Foto:

– Vi gikk til valg på at ny skole og aktivitetshus skulle gjennomføres og bli et løft for hele Våler der alle aldersgrupper kan møtes. Der skal en også legge forholdene til rette for at de eldre skal kunne møtes, å få lov til å være en ressurs til glede for alle. Forutsetningene for å bygge er ikke endret, og vi kan ikke svikte Vålers innbyggere og våre velgere.

DEL

Det sier Våler Høyres Harry Vinje og Arnstein Rivenes. De reagerer på de advarsler som er kommet den siste uka Bygdelistas toppkandidat Bjørn Thomas Berget og Aps Kjell Ivar Berget mener at aktivitetshus må vurderes tatt ut av prosjektet på grunn av kommuneøkonomien og behov for midler til andre prosjekt.

– Høyre er et ansvarlig parti i forhold til å gjennomføre en ansvarlig økonomisk politikk. Og så lenge skole- og aktivitetshus med svømmebasseng med Lanternen 3 + kan gjennomføres innenfor kostnadsrammen, er det ikke noe å utsette lenger, sier de to Høyre-politikerne.

Et dårlig signal

Den dagen man stopper opp å investere, er det et veldig dårlig signal til Vålers innbyggere, sier Vinje og Rivenes videre. Og det er ikke noe alternativ for Våler Høyre. De peker på at det har vært et bredt flertall for å gjennomføre prosjektet innenfor denne kommunestyreperioden, og at det vil være med på å øke bolyst, aktiviteter og tilflytting til Våler.

– Enhver investering er også med på å skape virksomhet og arbeidsplasser, sier han.

Vinje foreslo også i siste kommunestyremøte at man der og da skulle vedta byggestart for Lanternen 3 + med oppstart av skolen, slik at en kunne komme i gang snarest mulig. Dette for å vinne tid og unngå økte kostnader. Han fikk ikke flertall for det. Saken er til behandling i kommunestyret 2. september.

Når Berget og Berget sier at det vil være dårlig gjort hvis det avtroppende kommunestyret skal vedta gjennomføring i stedet for å vente på hva det nye kommunestyret i høst mener og vil gå for, har de to Høyre-politikerne følgende å si:

– Det sittende kommunestyret er ansvarlig for det som blir vedtatt mens det ennå er i funksjon. Mange av representantene i dagens kommunestyre vil også sitte i det nye. Dessuten kan ikke sittende kommunestyre slutte å fatte vedtak fordi det skal velges et nytt nå i høst. Vi skal fatte vedtak og gjøre jobben vår helt til det nye er på plass. Og når det snakkes om økonomi, vil enhver utsettelse videre kunne medføre prisøkning i prosjektet, sier Harry Vinge og Arnstein Rivenes.

Soloutspill

Når Berget og Berget i henholdsvis Bygdelista og Ap peker på at det trengs penger til andre viktige prosjekt i Våler i nær framtid, som vannreserve og vann- og avløpsoppgradering, brannstasjon og hall for teknisk etat, sier de to Høyre-representantene:

– Det er soloutspill der de setter andre prosjekt opp mot bygging av skole, svømmebasseng og aktivitetshus. Prosjektene som det vises til, hvor de antar kostnadsrammer og behov er ikke fremmet for noen utvalg, formannskap eller kommunestyre. Derfor er det vanskelig å forholde seg til disse uttalelsene. Det er også feil å sette det opp mot det prosjektet vi forhåpentlig skal vedta satt i gang i kommunestyremøtet 2. september. Kommunestyret har vedtatt å samle alle elever på en ny og tidsmessig skole til beste for elever og lærere. Det var bakgrunnen for arkitektkonkurransen. I Lanternen 3 + har vi et slik prosjekt også med en løsning for idrett og basseng. Så la oss komme videre og sette i gang, sier Vinje og Rivenes.

LØSNINGEN: Lanternen 3 + ligger innenfor vedtatt kostnadsramme og blir etter all sannsynlighet løsningen.

LØSNINGEN: Lanternen 3 + ligger innenfor vedtatt kostnadsramme og blir etter all sannsynlighet løsningen. Foto:

De mener også at Lanternen 3 + vil løfte Våler sentrum ytterligere og være til glede for alle Vålers innbyggere. De understreker at Høyre er opptatt av å legge forholdene til rette for en god beredskap være seg brann og vann, og at beredskap er et satsingsområde for Høyre. MAn vil legge til rette for at offentlige og private aktører kan etablere seg med øving og opplæring i kommunen.

Artikkeltags