Ulvepenger skal gjøre Kynna til turisteldorado

De konfliktdempende midlene til kommuner med ulverevir puttes nå rett inn i å utvikle Kynna-vassdraget til en helhetlig reiselivsopplevelse. Det er Elverum, Våler og Åsnes som har vedtatt å bruke noen av de nevnte midlene til dette. Forprosjektet er nå gjennomført. Der pekes det på tiltak man ønsker å diskutere videre med berørte parter.

Artikkeltags