Her kastes miljøvernlederen ut av kommunestyremøtet – og politikerne vedtok at Austri Kjølberget har lovlig dispensasjon

Det ble kraftige stormkast i da Våler kommunestyre med ti mot ni stemmer vedtok at Austri Kjølberget DA har lovlig dispensasjon fra kommuneplanen for Våler i vedtak fattet 9. mai i 2016. Det betyr at utbyggeren kan fortsette arbeidet i Kjølberget, ettersom vedtaket ikke kan påklages.