– Lokalsykehus en bærebjelke for bosetting i distriktene

KVINNER: – Lokalsjukehus er avgjørende for at kvinner vil bo i distriktene, mener Senterkvinnene i Hedmark. Fra venstre: Emilie Mehl, Åse Forbord, Åse Bjerke Lilleåsen, Gunhild Fundlid Brevig, Ida Kristine Teien, Annett Michelsen, jordmorforeningen og Alne-Line Kjos Sollie, Akershus Senterparti

KVINNER: – Lokalsjukehus er avgjørende for at kvinner vil bo i distriktene, mener Senterkvinnene i Hedmark. Fra venstre: Emilie Mehl, Åse Forbord, Åse Bjerke Lilleåsen, Gunhild Fundlid Brevig, Ida Kristine Teien, Annett Michelsen, jordmorforeningen og Alne-Line Kjos Sollie, Akershus Senterparti Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Senterkvinnene er dundrende uenig i at få og spesialiserte akuttsykehus er det beste for pasientene. – Lokalsykehus over hele landet ivaretar kvinnene og dermed befolkningen best, sier de.

DEL

Hedmark Senterparti går inn for ett hovedsykehus i hvert fylke i stedet for et hovedsykehus ved Mjøsbrua, og vil bygge ut Elverum som hovedsykehuset i Hedmark, men vil beholde lokalsykehus på Kongsvinger, Hamar og Tynset.

For å underbygge hvorfor det er så viktig, har de hentet inn ekspertise fra jordmorforeningen og fra partiets egen nasjonale helse- og sykehusplan.

Kvinner og barn

– Det er en myte at stort er effektivt og godt. Jeg jobber som anestesisykepleier på ett av Norges største sykehus, Ahus, og vet hvor langt det er fra pasientbehandlingen til ledelsen, sier Anne-Line Kjos Sollie som også satt i utvalget som utarbeidet Sps alternativ til nasjonal helse- og sykehusplan.

– Det er gjort mange undersøkelser som viser at store enheter er tungdrevne. Vi må snakke om stordriftsulempene, fortsetter Sollie:

– Men den viktigste grunnen til å satse på lokalsykehusene er at 70 -80 prosent av alle innleggelser i sykehus fint kan behandles der. 20–30 prosent trenger høyspesialiserte sykehus, så de må vi ha. Men resten kan behandles på lokalsykehus som ligger nærmere og har en håndterlig størrelse. Det er effektivt og best for pasienter og pårørende. 

Ikke ufarlig med vegfødsler

Nærhet til sykehus er ikke minst viktig for fødselsomsorgen.

– Å føde er en hverdagslig sak. 98 prosent av fødslene er normale. Men når antall fødeenheter er redusert fra 158 til 51, øker antall ambulansefødsler. I de siste årene har mellom 300 og 400 barn blitt født i ambulanse i Norge. Nå er det forsket på hvordan det går med disse barna, og det viser seg at det faktisk ikke går så bra, sier Annett Michelsen, erfaren jordmor og styremedlem i Den norske jordmorforening.

– Det finnes en lov i Norge som forbyr drektige dyr å bli transportert. Det finnes ingen tilsvarende lov mot transport av fødekvinner, supplerer Sollie.

Arbeidsplasser

– Sykehus er også arbeidsplasser, veldig mange kvinnearbeidsplasser, sier Gunhild Fundlid Brevig fra Elverum Sp.

– Uten kvinner dør bygdene ut. Det blir verken fødsler eller familier igjen. Det viktigste vi kan gjøre for å beholde bosetting over hele Norge er å sørge for tilbud som gjør at kvinnene blir på bygda, sier Brevig.

– Og så er lokalsykehusene viktige studieplasser. Skal vi klare å utdanne det helsepersonellet landet trenger framover, trengs lokalsykehus som kan gi praksis til sykepleier – og legestudenter. Vi trenger gode lokalsykehus som kan ta seg av et bredt spekter av lidelser, og noen få spesialistsykehus som virkelig kan ta seg av det kompliserte og spesielle, sier Sollie.

Avvikle foretaksmodellen

Men hvordan vil Sp oppnå en satsing på lokalsykehusene?

– Vi vil avvikle foretaksmodellen som har liten politisk styring og vil ta tilbake regional styring, sier andrekandidat i Hedmark, Emilie Mehl fra Åsnes.

– Vi vil bygge på de lokalsykehusene vi har, og sørge for at det er ambulanser stasjonert i distriktene mellom dem.

Og så må avvikle ordningen med stykkprisfinansiering. Den skaper konkurranse mellom sykehusene om de mest lønnsomme pasientene, og mange kreative måter å kaffe penger på gjennom kodesystemet. I stedet vil vi ha en nettverksmodell der sykehus samarbeider.

– Vi vil ha bosetting i hele landet. Da kan vi ikke legge ned det som kan få kvinner til å bli i distriktene, sier Emilie Mehl, andrekandidat på stortingsvalglista i Hedmark.

Artikkeltags