Her er Elverums nye kommunestyre

Slik blir mandatfordelingen etter at velgerne har sagt sitt. Rekkefølgen kan være endret fra valglistene fordi velgerne har krysset på enkelte kandidater, og enkelte politikere er ført opp på lista.