Busterud: – Dette er formidabelt!

Einar Busteruds BBL ble mye større enn ordførerutfordrer Aud Risengs Arbeiderpartiet og er valgets klare vinner i Hamar.