Lover ferje over Mjøsa innen fire år – Ap i Innlandet vil knytte Mjøsbyene sammen

Ferja skal være nullutslipp og det er den nye fylkeskommunen som skal stå bak byggingen av kaianlegg og innkjøp av den nye elektriske passasjerferja.