Krav til kjønnsbalanse gjør forhandlingene i Åmot utfordrende

Krav til kjønnsbalanse vil trolig føre til at Frp eller Høyre må vike plass i formannskapet i Åmot.