Få oversikt: Dette er det viktigste fra valgdøgnet i Hedmark

Med nesten alle stemmene opptalt for de ulike kommunene i Hedmark, begynner bildet å bli ganske klart i de fleste kommuner. Men noen steder venter lange forhandlinger.