Ap er eneste sosialistiske parti i Åsnes: – Vi skal slåss for at kommunen fortsatt skal eie Sønsterud gård

Han mener at det nå bare er et sterkt Ap i Åsnes kommunestyre som kan forhindre at kommunen kvitter seg med Sønsterud gård. – Nå har kommunen engasjert konsulent for å lage en konsekvensutredning for salg eller fortsatt kommunalt eie, og det kan fort bli et salg hvis ikke politikerne passer på.