– På tide med en etterfølger i Våler

FØLGER GJERNE ETTER: PerOve Leistad er Våler Venstres toppkandidat ogmener det kan være på tide at opartiet får Sjursens etterfølger nå.

FØLGER GJERNE ETTER: PerOve Leistad er Våler Venstres toppkandidat ogmener det kan være på tide at opartiet får Sjursens etterfølger nå. Foto:

P.N. Sjursen var Venstre-mann, stortingspolitiker og ordfører i Våler for mer enn 100 år siden. – Det ble gjort store framskritt i Våler i den perioden. Sjursen ble født i 1858, jeg i 1958. Så det er kanskje på tide at Sjursen får en etterfølger fra samme parti.

DEL

Per Ove Leistad er førstekandidat til kommunevalget for Våler Venstre. Han har markert seg sterkt i inenværende periode, og han er lysten på mer.

– Vi har jobbet for, og vil fortsette med det, å utvikle skole og næringsliv i god Sjursen-ånd. Men de krever at vi har en bærekraftig økonomi. Vi skal ha gode og firutsigbare prosjekter som løfter kommunen til det beste for kommunens innbyggere, sier Leistad.

Sjursen var mannen som fikk jernbanen til Våler, og han var mannen bak byggingen av kommunelokalet.

Skolens innhold

Skole har vært et hett tema i Våler i flere år, og Leistad understreker at å utvikle Våler-skolen har vært en av partiets hovedsaker. Det betyr nytt skolebygg samtidig som han ønsker handlingsrom til å kunne utvikle skolens innhold.

– Som eksempel kan vi nevne at Venstre tok initiativ til omdisponering av to millioner kroner i inveteringsbudsjettet for å kunne benytte de pengene tl et digitalt løft i Våler. I disse dager har alle elever og lærere i Våler-skolen fått nye Ipad, og det gjennomføres et omfattende opplæringsløp for alle elever og lærere, sier Leistad.

Han understreker at det derfor er viktig at man også i framtida har handlingsrom for å utvikle skole, næringsliv og kunne gi gode nok tjenester innen pleie og omsorg.

– Slik sett er det nødvendig at vi har kontroll på de prosjekter vi setter i gang. Etablering av ny skole i Våler er viktig. Men uklarheter med hensyn til sikkerhetsmarginer gjorde det vanskelig for meg å gi klarsignal for bygging i mandagens kommunestyremøte. Spørsmålet er for meg om vi har god nok kontroll på økonomien i prosjektet, sier Per Ove Leistad.

Det var derfor han ønsket at prosjektet skulle kvalitetssikres og tas opp i nytt kommunestyre i forbindelse med budsjett og økonomiplan. Når vedtak om bygging av ny skole og aktivitetshus ble gjort mandag, skal Våler Venstre støtte opp for at prosjektet skal bli gjennomført på en best mulig måte, sier Leistad.

Næringsliv og miljø

Utviking av næringslivet i Våler er en annen kjernesak for Venstre.

– Også for den delen er det viktig at vi har handlingsrom slik at vi evner å utvikle og leggetil rette for etableringer. Vi vil legge til rette for å videreutvikle industriklyngen på Braskereidfoss. Miljø og klimavennlige produkter vil bli stadig mer etterspurt. Vårt distrikt har store skogarealer, og Braskereidfoss er et naturlig senter for videreutvikling av produkter basert på trevirke. Det er etablert en node der, og det er veldig viktig at det jobbes for å vitalisere denne, sier Per Ove Leistad i Våler Venstre.

Partiet gjorde et kjempevalg for fire år siden og ble nest største parti i kommunestyret med fire representanter. Leistad håper at de plassene forsvares, men mener det er mest realistisk å håpe på tre plasser i det nye kommunestyret.

Artikkeltags