(Hamar Dagblad)

I 2010 ble prosjektet ‘Sykkelbyen Hamar’ startet opp på initiativ fra BBL (By og Bygdelista i Hamar), et samarbeid mellom blant andre kommunen og fylket. Prosjektet hadde skyhøye målsettinger og bra medvind sålenge dagens opposisjon var i posisjon. Etter siste valg har det ikke skjedd mye bortsett fra utbygging av allerede planlagte gang og sykkelveier, ingen nye tanker, initiativ eller kampanjer. Høsten 2014 kom det en rapport om utviklingen fra 2010, den var egentlig knusende negativ, men både lederen i H-A og i HD skrev nærmest panegyriske setninger om prosjektets suksess. Den som ikke har (sykkel)-skoen på vet heller ikke hvor den trykker, en liten omskriving av et kjent ordtak.. Ledernes privilegium er jo å skrive om alt mulig, også det de ikke har greie på, f eks sykling i Hamar og utviklingen rundt togstasjoner i Europa!

For å oppsummere hele undersøkelsen så hadde den eneste tydelige positive utviklingen vært på gjennomsnittlig antall km pr sykkeltur.  Antall syklister hadde ikke økt, heller ikke antallet som sykler til jobb. Hvis antall km pr tur ikke hadde økt hadde jeg påstått at undersøkelsen måtte ha vært feil, jeg er 100% sikker på at lignende undersøkelser hadde gitt flere km pr tur ALLE andre steder også, sykkelinteressen har jo nærmest eksplodert i de siste årene etter norske proffsyklisters suksess + tv2-sendinger,  og antallet som bruker sykkelen til trim og konkurranser økte sterkt hvert år fra 2010-2014.

I alle partiprogrammene er det sannsynligvis noen ord om sykling  BBL har det selvsagt med, og kan bl a vise til entusiasme og vellykket prosjektoppstart i 2010, sykling er noe vi driver med og kan, vi har både skoleelever, sykkelpendlere og sykkeltrimmere i våre rekker! Absolutt alle byplanleggere i inn og utland vil ha flere over fra bil til sykkel, det er bra for folkehelsa og for miljøet. I Hamar kan vi nok, og bør vi, unngå flere store ødeleggende vei og parkeringsutbygginger i sentrum også,  hvis bare noen prosent til av oss bruker sykkel til jobb og skole.  Det er dermed verdt å bruke noe tid på sykkelspor også selv om andre spor (rettferdig nok) tar det meste av interessen og spalteplassen, som Einar Busterud sier så kan det virke som om Hamar er en by full av jernbaneingeniører!

I en by som Hamar er det totaltilbudet som teller, og uansett plassering av togstasjonen vil det være ønskelig at flere sykler dit. Det er mange utfordringer for syklister i Hamar, særlig klimaet, men når folk som Finn Bø på 90 år (er riktignok ualmindelig sprek for alderen)  og flere eldre (ref H-a artikkel) kan sykle året rundt, kan flere i alle aldre det med litt bedre tilrettelegging og kampanjer.

Hva kan/bør gjøres, og som ikke krever store offentlige investeringer? Jeg synes at dugnaden som BBL startet i 2010 bør videreføres; fylket, kommunen, syklistenes landsforening, idrettslag, bedrifter, alle som har det som arbeidsoppgave i jobben sin, og alle ellers med interesse av å tilrettelegge for syklister, bør gå sammen. Uten å klage for mye så vil jeg si at samtlige hovedveier som syklistene bruker er mer eller mindre livsfarlige. En ungdomsskoleklasse ved Ajer i Hamar som hadde trafikk som valgfag fikk i oppgave å se på sykkelmulighetene i nærområdet, og det ble en tjukk perm med utfordringer og farer. De sendte så eposter til kommunen flere ganger og spurte om de var interessert i rapporten, fikk ikke en gang svar..

Forslag til tiltak:

  • Definer noen veier som ekstra viktige for syklistene (f eks Ringgata, Vognveien, Stangeveien, Aslak Bolts gate, rv 222 i Ottestad, rv25 fra Ridabu), prioriter framkommelighet og sikkerhet på disse. Det vil f eks si å sikre sikten ved at hekker,trær osv SKAL klippes/fjernes, farlige kryss skal skiltes spesielt, kanskje settes opp speil, brøyting/strøing på vinterstid skal prioriteres.
  • Lag vår/sommerdugnad i samarbeid med sportsforretningene, syklistenes landsforening og idrettslag hvor det gis gunstige tilbud på sommer/vinterdekk og skifting av dekk
  • Sykle til jobben-kampanjer
  • Sette i stand og bruke sykkeltellerne (må da være reklamasjon, de har ALDRI virket bra og bare blitt dårligere og dårligere) i kampanjer, tellinger, legge ut rekorder på nettet, sammenligne med andre byer osv..
  • Hvis det finnes midler til det, kan det være en god ide å lage sykkelparkeringer/parkeringshus ala det som Inger Haug i SV lanserte (og som MDG relanserte), men jeg har sykla mye og hittil ALDRI hatt problemer med å finne parkeringsplass med låsemuligheter, slik at det først og fremst må være for å sikre syklene enda bedre mot tyveri, kanskje også gi tilbud om vasking, småreparasjoner med mere.

Hva er det viktigste for å lykkes? Det viktigste er nok den helårlige tilretteleggingen, det har vært mye dårlig snøbrøyting og strøing i Hamar de siste åra (noe bedring sist vinter synes jeg), såpass dårlig at det også har vært problematisk å gå i byen, og eldre på hamar Vest kommer seg ikke en gang til buss-stoppene pga dårlig/manglende brøyting/strøing. I tillegg vil sykkelpendlere i våre dager kunne sykle med bra fart, ikke hele tida måtte stoppe pga uoversiktlige innfartsveier og kryss.

Et skremmeskudd til slutt, de fleste påstår jo at sykling er bra for folkehelsa: Sintef har i en undersøkelse sammenlignet farene ved å bruke bil og sykkel til jobb, konklusjonen ble at det er dobbelt så stor sjanse for ‘å komme ut for noe’ hvis man sykler, og 4 ganger så stor sjanse for personskade.. I Danmark er det ikke så ille, kan skyldes flere forhold det, bl a at der har bilistene vikeplikt hvis de skal krysse sykkelveier, i Norge har syklistene vikeplikt for kryssende trafikk, det er det mange som ikke vet. På grunn av dette er man egentlig ofte mere utrygg på sykkelveier enn hvis man sykler i kjørebanen i Norge. Regelen burde forandres, men det kan nok ikke vi lokalpolitikere gjøre noe med!