24 vannverk testet for mikroplast i drikkevannet

LITE ELLER INGEN MIKROPLAST I DRIKKEVANNET: Det er funnet lite eller ingen mikroplast i norsk drikkevann. Resulateten for Elverum kommer 11.juni, sier Enhetsleder for vann og avløp, Leiv Andreas Schulstad.

LITE ELLER INGEN MIKROPLAST I DRIKKEVANNET: Det er funnet lite eller ingen mikroplast i norsk drikkevann. Resulateten for Elverum kommer 11.juni, sier Enhetsleder for vann og avløp, Leiv Andreas Schulstad. Foto:

I vinter ble 24 vannverk, deriblant Elverum, kartlagt. Analyser viser at det er lite eller ingen mikroplast i norsk drikkevann.

DEL

Norsk Vann har kartlagt vannet i 24 vannverk, hvor de har undersøkt om det finnes mikroplast i vannkilden, i vannet som er behandlet, og i vannet på ledningsnettet. Analyser viser null eller nær null funn av mikroplast i vannprøvene.

Vannbransjen har tatt på alvor utfordringen med plastforsøpling og mikroplast i vann. Derfor ble det gjort en grundig studie av norsk drikkevann.

– Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har mest forurensede drikkevannskilder. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør i Norsk Vann, Toril Hofshagen.

I Elverum er det målt 2,0 partikler per liter vann ute hos abonnent. Dette beskrives som knapt sporbart av NIVA, og er friskmeldt av Folkehelseinstituttet.

– Jeg trodde vi skulle være på 0. Men dette handler om at vannledningene er i plast. Likevel er dette så lite at det ikke er noen tiltak å gjøre, sier enhetsleder Leiv Andreas Schulstad i Elverum kommune.

Ingen helserisiko

– Med utgangspunkt i denne kunnskapen vi nå har fått, utgjør disse lave nivåene av mikroplast i drikkevann ingen risiko for helsa, sier seniorrådgiver Susanne Hyllestad ved Folkehelseinstituttet.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har utført analysene og det vitenskapelige arbeidet. Studien er gjennomført i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet.

I studien er der lagt vekt på å kartlegge drikkevannet til en stor andel av befolkningen. Vannverkene ble derfor valgt ut fra en vurdering av risiko og representativitet. Dermed er de vannverkene hvor det var forventet å finne de høyeste nivåene av mikroplast i vannkildene, også med i undersøkelsen.

Hindre forurensing

Sjøl om resultatene er svært gode, mener Norsk Vann at de ikke må være en sovepute.

– Sjøl om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen i en pressemelding.

Disse vannverkene er kartlagt: Hias IKS, Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten, NRV IKS, Glitrevannverket IKS, Bergen kommune, MOVAR IKS, Øvre Eiker kommune, Frevar KF, Trondheim kommune, Ålesund kommune, Asker og Bærum Vannverk IKS, Sarpsborg kommune, Vestfold Vann IKS, VIVA IKS, Kongsberg kommune, Lillehammer kommune og Elverum kommune.

Artikkeltags