Vannledningen er fra 1970 – nå kan det bli nødvendig å skifte den ut før tiden

Elverum kommune kan bli nødt til å skifte ut hele hovedvannledningen i Grøndalsbakken, lenge før beregnet.