Vannet flommet inn i hager i Elverum: Flere titalls uten vann etter to ledningsbrudd

I helga førte to ledningsbrudd til vannlekkasjer i Elverum. Nærmere 30 husstander var uten vann inntil bruddene ble utbedret.