Vannføringen i Glomma ved Elverum var tirsdag morgen cirka 1.025 m³/s, etter å ha kulminert litt under middelflom på cirka 1.250 m³/s mandag.

Det ventes mindre vannføring i Glomma nord for samløpet med Vorma de neste dagene. Det er også lite snø igjen i nedbørfeltet.

Når det gjelder vannstanden i Mjøsa tirsdag, hadde den steget med 19 centimeter det siste døgnet. Vannstanden er nå omtrent én meter under gult nivå.

– Det er fortsatt mye snø i fjellet som skal smelte. Ut fra dagens værprognoser antas vannstanden i Mjøsa å stige med om lag én meter den kommende uka. Vannstanden vil fortsatt være under gult varslingsnivå de neste dagene, sier vakthavende hydrolog i NVE, Tuomo Saloranta.

Ut fra tidligere års vær, dagens nedbørprognoser og det snømagasinet vi nå har, er det mest sannsynlig at flomtoppen i Mjøsa vil komme senere i juni eller i starten av juli.

Da vil vannstanden sannsynligvis være mellom 123,7 og 124,7 moh., eller 5,8 meter-6,8 meter på lokal skala.

Begynnende skadenivå i Mjøsa tilsvarer en vannstand på cirka 6,0 meter.

Om flomtoppen i Mjøsa i år blir større eller mindre enn dette, er helt avhengig av værutviklingen videre utover sommeren.

Til sammenligning var flomvannstanden i 2018 cirka 6,65 meter, mens den i 1995 var cirka 7,9 meter på lokal skala.