Årets skolestart kan bli en solid nedtur for svært mange, Utdanningsforbundet sier nemlig at alle må vi forberede oss på en omfattende streik. Det gjelder både de som har gledet seg til sin første skoledag og streiken kan ramme alle fra barnehage til videregående skole. Utdanningsforbundet er pedagogenes fagforening og har rundt 185.000 medlemmer fordelt på nærmere 12.000 arbeidsplasser i Norge. Utdanningsforbundet var ikke villig til å godta tilbudet fra Kommunenes Sentralforbund i vår og tok 20. juni ut 45 av sine medlemmer i Bergen i streik. Siden har det vært stille. Nå varsles det altså om opptrapping, en lærerstreik i skoleferien er jo naturligvis ikke den mest effektive.

Stridsspørsmålet denne gang er lønn og konflikten virker temmelig låst. KS sier på sin side at de ikke har en eneste ekstra krone å gi, mens Utdanningsforbundet roper høyt om at medlemmene de siste åra har vært de store lønnstaperne. De mener at den nedgangen i antallet søkere til lærerutdanning vi har sett de siste par åra, er et utslag av for dårlig lønn. Noe av utfordringen med forhandlingene er at lærere i tariffsystemet vårt omfatter alle fra barnehagelærere til lærere med mastergrad. Avdelingsdirektør i KS, Tor Gangsø sier at for eksempel lærerne med treårig utdanning har hatt en god lønnsutvikling og har uttalt til flere medier at det er uklart for ham hvem det streikes for. Når arbeidsgivernes forhandlingsleder er usikker på streikegrunnlaget, er det langt fram til en løsning.

Når arbeidsgivernes forhandlingsleder er usikker på streikegrunnlaget, er det langt fram til en løsning

I slutten av mai kom partene i kommuneoppgjøret til enighet, men med ett unntak, nemlig lærerne. Resultatet var en ramme som i praksis innebærer et lønnshopp på mellom 12.000 og 16.800, avhengig av stilling. Dersom lærerne skulle vinne fram, har de tre andre hovedorganisasjonene reforhandlingsrett og kan kreve det samme. Det vil bli svært dyrt og taler imot lærernes sjanser til å presse gjennom høyere lønn til tross for streik og streikevilje.