«Bil – og brakkeboer» Arne Eriksen i Risberget kan tillate seg å drømme litt ekstra om et nytt hus nå.

For tirsdag kom partene, forsikringsselskapet og Eriksen, til en løsning i minnelighet i et møte i Tingretten på Hamar.

Advokat Jan Inge Thesen i Advokatfirma Robertsen i Oslo bisto Eriksen i tirsdagens møte.

Han bekrefter at saken er løst i minnelighet. Utover det har han ingen kommentar til det.

Saken var egentlig berammet til forhandlinger i Østre Innlandet Tingrett i april, men er nå altså løst i minnelighet.

Enorm lettelse

Eriksen selv er i strålende humør når Østlendingen treffer ham på branntomta i Risberget onsdag formiddag.

De siste månedene har han endelig følt at verden har vist ham noen gode sider.

Han synes ting har skjedd raskt i perioden, og for ham er det en stor lettelse.

Han er glad og lettet over at saken nå har fått en ende.

Han har så smått gjort seg noen tanker om det som skal skje videre, og han akter å sove litt på det før han tar noen avgjørelser.

På spørsmål om han har en drøm om et drømmehus et eller annet sted i nærheten av det som brant, sier Eriksen at han ikke har gjort seg så veldig mange tanker rundt det ennå.

Men han retter en takk til alle som har hjulpet ham med forskjellige ting de siste månedene og årene.

– Hva gjør du nå i dag, onsdag?

– Som du ser har det kommet veldig mye snø i Risberget. Så det blir nok snømåking og henting av vann.

Mange engasjerte seg

Høsten og starten på vinteren 2022 var det mange som engasjerte seg sterkt i saken.

Målet for dem var å skaffe Arne noe annet enn den dårlige campingvogna og bilen å bo i.

Det ble startet en spleis som gjorde det mulig å kjøpe en hjulbrakke i god kvalitet. Asker-mannen Ole Ørjan Hilden ordnet det. Naboer og andre i Risberget stilte opp og hjalp til da Sulland Bil i Elverum kom med hjulbrakka fra Moss.

Det var da det virkelig snudde for Arnes tilværelse og boforhold.

– Det har varmet slik folk engasjerte seg og stilte opp. Nå har jeg kommet et langt skritt videre. Nå tenker jeg framover og ønsker å legge det som har vært, bak meg, sier Arne Eriksen i Risberget, som ble landskjent som bilboeren.

Gleder seg med ham gjør også venner og hjelpere i Risberget. Det samme gjør de mange som bidro med spleisen som gjorde det mulig å skaffe en hjulbrakke.