Fremdeles tidlig å si hvor stor vårflommen blir

TIDLIG: Hvert år sender NVE ut analyser som sier noe sannsynligheten for vårflom, men ennå er det tidlig med en analyse for i år, sier Peter Borsanyi til Østlendingen.

TIDLIG: Hvert år sender NVE ut analyser som sier noe sannsynligheten for vårflom, men ennå er det tidlig med en analyse for i år, sier Peter Borsanyi til Østlendingen. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Selv om snømengden ikke har vært like ekstrem som i fjor er det fortsatt store mengder snø. Spørsmålet mange vil stille seg når snøsmeltingen starter er hvor stor blir vårflommen og når den kommer. Foreløpig er det for tidlig å si.

DEL

Det er fortsatt litt å gå på når det gjelder snømengder i år sammenlignet med fjoråret, men det er ikke automatikk i at det gir en mindre vårflom.

Fremdeles er det derimot tidlig å si noe om hvordan en vårflom blir seende ut.

Fortsatt usikkert

Hvert år sender Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut en analyse over vårflom i Norge. Denne oversikten blir sendt ut når de har nok informasjon til å beregne sannsynligheten for flommen.

Mens det 19. mars i fjor forelå en slik analyse, er det fremdeles litt tidlig i år, sier Peter Borsanyi på flomvarslingens vakttelefon.

– Når det gjelder vårflom, er det foreløpig veldig usikkert. Når smeltingen starter i høyfjellene og det blir stadig varmegrader om natta, kan vi se det tydeligere. Nå kommer noen kortvarige varmebølger, men så kan det bli kaldt igjen, sier han.

Ingen endring hos regulantene

Jevnlig får NVE rapporter fra regulanter som for eksempel Eidisiva, som inneholder informasjon om hvilke planer de har for produksjonen sin.

Informasjonen strekker seg ti dager fram i tid, og Borsanyi pleier å se på trenden i disse rapportene.

– Informasjon vi får fra regulantene, viser at de ikke ser for seg voldsomme vannføringsøkninger på kort sikt. De tenker ikke å øke produksjonen eller slippe mer vann enn det de gjør nå, opplyser han om.

Enkelte steder er ikke forskjellen på snømengdene i lavlandet så stor sammenlignet med i fjor.

Men når man kommer opp i høyfjellet er forskjellen mer merkbare. Hva det vil si for årets vårflom, er altså fortsatt usikkert.

– Nå er det ikke lenger mange kalde dager igjen av vinteren. Det er litt mindre snø enn i fjor i landsdelen. Derfor kan man spekulere i om det gir en mindre vårflom, men det må ikke bety at det blir det.

– Får vi brå snøsmelting, vil det føre til stor vannføring. Det kan skje, men vi har ikke sett en indikasjon på det nå, forteller Borsanyi.

Hvordan beregnes sannsynligheten for flom?

NVE beregner sannsynlighet for flom ved å kjøre dagens vannlager (snø, grunnvann og vannføring) gjennom en hydrologisk modell.

– For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1957, forteller hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen.

– Vi tar dagens vannlager og kombinerer dette med historisk vær siden 1957. Da får vi beregnet 61 teoretiske flommer på hvert sted beregningen utføres for. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, sier Engen.

Artikkeltags