Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum oppfordrer regjeringen og helsemyndighetene til å vurdere å åpne for lokalt tilpassede tiltak når de i påsken skal vurdere veien videre for de nasjonale koronareglene.

– Den siste måneden har vi høstet erfaring både i Norge og globalt, og vi ser at det er veldig forskjellig smittepress i ulike deler av landet. Mens smittepresset er svært høyt i blant annet Oslo, så finnes det kommuner hvor det ikke er noen registrerte smittede i det hele tatt og landsdeler med svært lite smitte. Jeg oppfordrer derfor regjeringen til å vurdere om man kan gjøre lokale tilpasninger i samråd med lokale myndigheter, sier Vedum til NTB.

Starte med småskolen

Vedum mener det særlig bør vurderes om man kan la noen av barna få komme tilbake til skole og barnehage i kommuner og regioner med lite smitte.

– Vi ber regjeringen vurdere om det er mulig å gjøre en aldersmessig differensiering. For eksempel at man starter med en delvis åpning av småskolen. For det er foreldrene til de minste barna som sliter mest med å få jobbet, påpeker han.

– Det er om å gjøre å slå smitten mest mulig ned, samtidig som man må få samfunnet til å fungere best mulig. Det er en stor fordel for oss alle å få folk tilbake i jobb så raskt som mulig der det er forsvarlig.

Vedum sier det kan være krevende å forsvare å holde småunger tilbake fra skolene i kommuner nesten uten smittepress.

– Alle er opptatt av å prøve å spille på lag, men jeg tror det vil være forståelse for at man kan ha graderte løsninger dersom det er gjort helsefaglige vurdering av det, sier han.

Kan finnes mellomløsninger

– Tenker du at kommuner og regioner med lite eller ingen smitte også bør få lette på andre restriksjoner, som å åpne frisørsalonger, svømmehaller, treningssentre og lignende?

– Jeg tror man bør begynne i en ende og gjøre det varsomt og sørge for at man ikke mister kontroll. Mitt poeng er at det ikke må være svart eller hvitt, det kan finnes mellomløsninger, sier han.

Vedum sier en geografisk differensiering fordrer at kommunene og fylkene får beholde retten til å innføre eller opprettholde lokale karanteneregler. Både næringslivet og regjeringen har de siste ukene innstendig bedt kommunene avvikle lokale regler fordi de mener det er til hindre og næringslivet.

– Jeg håper man kan komme litt opp fra skyttergravene her. Hvis man snakker sammen, så må det være mulig å finne løsninger, og jeg tror det blir lettere ettersom tiden går, sier Vedum.