Det foregår i det stille.

En betrodd rådgiver har fått et hovedansvar for arbeidet. Bare noen få er involvert. Det er mye «nerding», med innhenting av fakta og analyse av både partiprogrammer og saker i Stortinget for å finne ut hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet kan bli enige om – og hva som splitter dem.

Etter det NTB kjenner til, har Sp på denne måten begynt å meisle ut to dokumenter som kan bli svært viktige etter valget:

* en regjeringsplattform som skal peke ut retningen for en ny Ap-Sp-regjering

* en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for 2022

Veivalg i 2018

Det var KrFs dramatiske veivalg i 2018 som fikk startskuddet til å gå.

Da daværende KrF-leder Knut Arild Hareide i september det året varslet at han ønsket regjeringssamarbeid med Ap og Sp, skal det ha gått et lys opp for Sp-toppene: De manglet en plan.

Dermed ble et hastearbeid satt i gang for å sikre at partiet var forberedt hvis KrF plutselig skulle finne på å velte regjeringen.

Det skjedde ikke. Men i Sp har forberedelsene fortsatt, hele tida strengt internt.

Etter det NTB blir fortalt, har Sp ikke latt Ap se de to dokumentene. Det skal heller ikke foreligge dokumenter som Ap og Sp har forhandlet fram før valget.

Stramme tidsfrister

Mens regjeringsplattformen har et mer langsiktig perspektiv, vil grepene i tilleggsproposisjonen få nærmest umiddelbar effekt. Den skal nemlig inneholde de endringene en eventuell ny regjering vil gjøre i budsjettforslaget for 2022.

Det er den sittende regjeringen som får æren av å legge fram selve budsjettforslaget.

Så får den nye regjeringen rundt halvannen uke på seg til å legge fram forslag til endringer. I praksis blir det trolig snakk om å flytte på et titall milliarder kroner.

Dermed blir det avgjørende å ha gode forslag klar på forhånd.

Ap har allerede lagt fram en 100-dagersplan for en ny regjering med en rekke punkter som partiet vil måtte få inn i tilleggsproposisjonen.

Store vyer

En hovedstrategi for Sp i valgkampen er samtidig å oppføre seg slik store partier oppfører seg.

Det påvirker forberedelsene til regjeringsmakt.

Mens et mindre parti kanskje ville ha konsentrert seg om gjennomslag i noen få kjernesaker, forsøker Sp-toppene nå å ha et mer helhetlig blikk. Etter det NTB forstår, er ambisjonen at partiet skal ha en helt annen hånd på rattet enn sist.

Men hvordan selve regjeringen skal være sammensatt, er Sp og Ap uenige om.

Mens Ap vil ha med SV også, vil Sp holde SV utenfor. Og mens Jonas Gahr Støre er Aps statsministerkandidat, vil Sp ha Trygve Slagsvold Vedum som statsminister.

Valgkampturné

Vedum selv la denne uka ut på en stor valgkampturné som skal ta ham fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

Den symbolladde turen begynte mandag med flere etapper på Widerøe-fly på kortbanenettet i Finnmark, før Vedum reiste videre med Hurtigruten fra Kirkenes og sørover.

Neste uke fortsetter reisen med Bergensbanen innover i landet.

Ifølge Sp-kilder er den bakenforliggende ideen at Vedum med denne reisen skal legemliggjøre Senterpartiets slagord om å være nær folk og ta hele landet i bruk.

I løpet av valgkampen skal samtlige 19 stortingsvalgdistrikter besøkes – fra Norges minste kommune, Utsira, til den største, Oslo.

(©NTB)