Det er Statens vegvesen som har lyst ut vegprosjektet.

I tillegg til å bygge rundkjøring av Veenskrysset, skal det bygges ny bru over elva Vingerjessa. Det skal legges ned nye rør i bakken og en støyskjerm skal tas ned og erstattes med en ny.

Treffer markedet godt

– Det er gledelig å kunne åpne tilbud når vi ser vi treffer markedet slik som nå sier, Brede Løvlien byggeleder i Statens vegvesen.

– Prisene er som forventet, men det som er ekstra gledelig er at fire jevnstore entreprenører treffer så likt som de gjør. Det betyr at vi har lagt ut en god konkurranse for de middels store entreprenørene. Nå skal vi kontrollregne tilbudene og påse at alt er i orden før vi går til innstilling og tilbyr en entreprenør kontrakten, sier Løvlien.

Avventer godkjent reguleringsplan

Både Statens vegvesen, tilbyderne og Løten kommune er klar over at reguleringsplanen formelt sett ikke per dato er godkjent, og at prosjektet ikke kan startes før godkjent plan foreligger.

Reguleringsplanen skal opp i kommunestyremøtet i Løten kommune 9. februar.

De fire som har levert tilbud på jobben er:

Tilbyder

Tilbudssum eks. mva.

Dobloug Entreprenør AS

32.375.446,82

JR Anlegg AS

33.350.115,16

Dokka entreprenør AS

37.025.859,00

John Galten AS

37.824 888,00