Skiftet fartsskilt for seks uker siden, men det gamle ligger fortsatt i grøfta

En frustrert innringer til Østlendingen stiller spørsmål ved kommunens tiltak mot forsøpling, da de selv har latt et skilt ligge igjen i grøfta i flere uker.