Skiltene er på plass – og slik blir åpningen av Ole Paus' gate i Elverum

Visesangeren Ole Paus står selv for den høytidelige åpningen av gatestubben som nå bærer hans navn.