Renovasjonsselskap truet med å stoppe søppelhenting fordi vegen var så elendig

FIAS varslet for godt og vel en måned siden Rendalen kommune om at vegen til Grøttinggrenda på Hanestad er i så dårlig forfatning, at de stopper avfallshentingen før biler blir ødelagt. Kommunen lover å starte utbedringer av vegen torsdag.