Ole Paus' gate på plass etter tre måneder – andre har ventet i årevis på nye skilt

Tre måneder, inklusiv ferieavvikling, tok det å realisere Ole Paus' gate i Elverum sentrum. På bygdene venter man fortsatt på nye skilt i veger som ble omdøpt for flere år siden.