Dårlig veg gjør det surt i Surtjennsvegen på Jømna – men nå lover kommunen å ordne opp

For smal, feildosert og full av hull. Oppsittere i Surtjernsvegen på Jømna klager på kvaliteten på avlastningsvegen bygd av Bane Nor.– Vi utbedrer vegen når Elverum kommune får innkalt til oppstartsmøte for vegstyret, svarer Bane Nor.