– Vi har ventet i over 20 år, men vegen er fortsatt et vaskebrett

Flere fylkesveger i Løten blir utbedret i sommer, men i Nordbygda må folk fortsatt smøre seg med tålmodighet, slik de har gjort i over 20 år.