Fotgjenger på veg til Helsehuset i Elverum? Kryss her – ellers må du løpe rett over vegen

Elverum kommune ønsket seg et oppmerket gangfelt ved Helsehuset. Statens vegvesen sa nei. Nå krysser folk Kirkevegen der de selv føler for det.