Ny driftskontrakt for Rendalen, Engerdal og Trysil

Nortransport AS vant konkurransen om å drifte og vedlikeholde riks- og fylkesveger i Rendalen, Engerdal og Trysil.

DEL

Det opplyser Statens vegvesen.

Kontrakten med Nortransport AS trer i kraft 1. september og har en varighet på ett år.

På oppdrag for Statens vegvesen, skal Nortransport AS drifte og vedlikeholde vel 840 kilometer med riks- og fylkesveger i Rendalen, Trysil og Engerdal.

– Gjennom denne kontrakten påtar Nortransport AS seg et samfunnsansvar fordi entreprenøren skal ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service innenfor gitte ansvarsområder og krav, skriver Statens vegvesen.

Blant oppgavene som Notransport AS skal gjennomføre er vinterdrift (brøyting, strøing osv.), renhold av vegbane og vegutstyr, drift av grøntanlegg, kantslått, rensk av drenering og inspeksjon av vegnettet og registrering av feil og mangler.

I tillegg skal driftsentreprenøren ha tett samhandling med Statens vegvesen.

Artikkeltags