– Uten bom på gamlevegen vil vi ikke oppnå ønsket effekt for trafikksikkerhet og miljø

Det blir bompenger fra dag én når nyvegen mellom Løten og Elverum åpner 30. juli i år. Taksten er ikke avgjort, men Vegvesenet vil anbefale bom også på gamlevegen.