Svært glatte veger skapte ulykkesmorgen i Innlandet

Av

Det snør i Østerdalen, men vegtrafikken har størst problemer lenger sør i fylket og på Østlandet.