Ringsaker Blad har mandag ettermiddag fått flere telefoner fra bilister som lurer på hvorfor det er så lang kø på E6 mot Mjøsbrua.

– Vi dro fra Brumunddal for 30 minutter siden, og vi er ikke engang på Obs, forteller en innringer.

Mye trafikk

Hos Trafikksentralen Innlandet kan Mette Brunes fortelle at køene skyldes omlegging av omkjøringsvegen på E6 ved Moelv.

– Nye veier holder på å plukke ned skilter nå. Det er stor pågang og mye trafikk sørfra nå, forteller Brunes.

På grunn av den lange køen som har dannet seg avslutter de arbeidet nå. Arbeidet gjenopptas i kveld og ferdigstilles utover natta.

– På grunn av stor trafikk sørfra vil nok køene henge igjen noen timer framover, sier Brunes.

Ny rute

Lars Vold i Peab AS forteller at det er forarbeid til ruteomlegging som foregår i Moelv nå.

– Ruta skal legges om natt til fredag. Da vil trafikken gå på fylkesveg 213, på Tandevegen også på nye Kastbakkvegen. Trafikken inn og ut av Moelv skal gå gjennom Marisagvegen, og den holder vi også på å ruste opp nå, sier Vold.