18–17 for 0+, men saken opp på nytt i neste møte

Artikkelen er over 4 år gammel

Vegalternativ 0+ som betyr dagens vegløsning med noen bedrede kryssløsninger ble som ventet vedtatt i kommunestyret i Elverum med 18 mot 17 stemmer. Men saken behandles igjen i kommunestyret 15. desember.