Rådmannen anbefaler ny bru ved Glomdalsmuseet

Artikkelen er over 3 år gammel

– Alternativ 2 er vegalternativet som best kan oppfylle kravene om bedre trafikkavvikling, prioritering av syklende og gående, og det eneste alternativet som vil kunne knytte byen nærmere Glomma, slår rådmann Kristian Trengereid fast.