Statens vegvesen trekker innsigelsen

LUKKET MØTE: Dagens meklingsmøte om vegsaken i Elverum var lukket. Her er rådmann i Elverum Kristian Trengereid, sektorleder i Elverum kommune, Tor Backe, Kersti Grindalen, fylkesmann Sigbjørn Johnsen, ordfører i Elverum Erik Hanstad og varaordfører Arnfinn Uthus på veg inn til dagens møte. (Foto: Jo E. Brenden)

LUKKET MØTE: Dagens meklingsmøte om vegsaken i Elverum var lukket. Her er rådmann i Elverum Kristian Trengereid, sektorleder i Elverum kommune, Tor Backe, Kersti Grindalen, fylkesmann Sigbjørn Johnsen, ordfører i Elverum Erik Hanstad og varaordfører Arnfinn Uthus på veg inn til dagens møte. (Foto: Jo E. Brenden)

Artikkelen er over 3 år gammel

I meklingen hos Fylkesmannen i Hedmark i dag ble det klart at Statens vegvesen trekker innsigelsen etaten har fremmet til det såkalte 0+ alternativet som kommunestyret i Elverum vedtok i sitt siste møte.

DEL

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Dagens meklingsmøte gikk for lukkede dører. I møtet opprettholdt Elverum kommune sitt vedtak om alternativet 0+.

– Vi ser det slik at det er helt sentralt med lokal tilslutning til kommunedelplanen for at det videre arbeidet med reguleringsplan for overordnet veg- og gatenett i Elverum skal bli vellykket. Videre er det viktig for kommunen å sikre god lokal tilslutning til byplanen – og alt dette henger sammen. Derfor mener vi at denne avgjørelsen ikke hører hjemme i kommunal og moderniseringsdepartementet. Elverum kommune har lokal vedtaksmyndighet, og vi respekterer kommunens rett til å vedta en annen løsning enn den vi har anbefalt, selv om vi beklager vedtaket sterkt, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen og leder av vegavdeling Hedmark, Aud M. Riseng i pressemeldingen.

Hun sier videre at staten har sterke nasjonale interesser i Elverum, men at man likevel ikke ønsker å trosse kommunestyret i denne saken.

– Derfor besluttet vi å trekke innsigelsen, sier Riseng.

Statens vegvesen understreker videre at kommunestyrets vedtak vil ha konsekvenser for øvrig arealbruk og utbyggingsmønster i kommunen.

– Vi skal følge med på byutviklingen og trafikksituasjonen i Elverum framover. Vi står ved vår anbefaling om alternativ 2 og er åpne for å fremme planen på nytt når tiden blir moden for det. Inntil videre blir situasjonen i Elverum som før, sier Riseng.

LES ALT OM VEGSAKEN I ELVERUM HER!

Saken oppdateres

Dette er vegalternativene:

Alternativ 0+: Rundkjøring før Glåmbrua på Vestad og i krysset Trysilvegen – Strandbygdsvegen erstatterdagens lyskryss. Brua over jernbanen og Vestheimgata bygges om med fortau på sørsiden av brua.

Statens vegvesen har lagt inn innsigelse mot alternativ 0+

Alternativ 1: Glåmbrua rives og dere bygges ny firefelts bru der Glåmbrua er i dag. Det vil bli firefelts veg fram til Basthjørnet, så firefelts gate fra Basthjørnet, over brua og sørover forbi Politihuset.

Firefelten snevres inn ved Bækbakken, der det blir tofeltsgate til krysset ved Kirkevegen. Det blir ny rundkjøringer som erstatning for lyskryssene på Vestad og ved Strandbygdvegen.

Det blir også rundkjøringer på Solørvegen ved Bækbakken som hovedatkomst til Leiret og til Kirkevegen. Etablering av tiltak for gående og syklende på Vestad. Bygging av ny Jernbanebru og ny Glåmbru.

Alternativ 2: Firefeltsveg til Vestad. 2-felts gate Vestad - Glåmbrua som beholdes som i dag. Solørvegen blir tofelts gate mellom Glombrua og Kirkevegen.

Det bygges tofeltsgate fra ry rundkjøring på Vestad (ved Statoil) via Museumsvegen til ny bru over Glomma fra parkeringsplassen på Glomdalsmuseet til Kirkevegen. Her blir det rundkjøring.

Langs Solørgata i sentrum etableres tre T-kryss inn i kvartalsstrukturen i bygatene i Leiret. De nye bygatene etableres med tilbud til gående og syklende i tiltakets utstrekning vest for Leiret.

Elverum skal få nytt vegsystem. Alternativ 0,1 eller 2. Dette synes folket!

LES OGSÅ:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken